Hallitus

Väylän hallitus toimii järjestön neuvoa-antavana ja toimintaa ohjaavana elimenä. Liittymällä Väylän jäseneksi voit lähteä ehdolle hallitukseen ja pääset vaikuttamaan suoraan järjestön toimintaan ja tulevaisuuteen. Katso liittymisohjeet sivun alalaidasta.

Karoliina Olkkonen

Puheenjohtaja

Karoliina on lähtenyt mukaan Väylän hallitukseen, jotta voisi nostaa yhdessä esiin isoja teemoja, kuten kehitysvammaisten palkkatyötä. 

Väylän puheenjohtajaksi valittu Karoliina kertoo, että luottamus tuntui erittäin hyvältä ja antoi hänelle itsevarmuutta. Hän korostaa Väylän toiminnassa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, ja sanoo hallitustyön tuoneen hänelle myös uutta sisältöä elämään. Karoliina toivoo Väylän tulevaisuudelle inspiroivaa ja kasvavaa kehitystä.

Heidi Kotiranta

Varapuheenjohtaja

Heidi lähti mukaan hallitukseen, sillä oli pitkään ihaillen seurannut Väylän toimintaa ja koki sen tekemän työn niin yhteiskunnallisesti kuin yksilötasolla erittäin merkitykselliseksi. Kehitysvammaisten henkilöiden työllistymisen esteet sekä esimerkiksi avotyötoiminnan haasteet yhdenvertaisuuden näkökulmasta ovat tulleet hänelle hyvin tutuiksi kasvatustieteen opintojen sekä tutkijan työn kautta. 

Heidi toivoo, että tulevaisuudessa Väylän toiminta kasvaa entisestään, ja järjestö voi toimia vahvana suunnannäyttäjänä Suomessa - miksei kansainvälisestikin.

Riikka Ahonvala

Varsinainen jäsen

Riikka halusi mukaan hallitukseen päästäkseen seuraamaan järjestön toimintaa mahdollisimman läheltä ja antaakseen omaa osaamistaan Väylän käyttöön. 

Riikka onkin tehnyt usean vuoden töitä kehitysvammaisten nuorten koulutuksen ja työelämäosallisuuden puolesta. Hänestä on hienoa, että Väylä tekee käytännössä jo nyt sellaisia asioita, joista moni muu taho vasta puhuu. 

Marika Honkanen

Varsinainen jäsen

Marikalle Väylän ajamat asiat ovat tärkeitä, koska hänen mielestään jokaiselle kuuluu yhdenvertaiset työmahdollisuudet ja -olosuhteet. 

Marika on koulutukseltaan oikeusnotaari ja pian valmistunut juristi, ja lähti mukaan hallitukseen, koska halusi omalta osaltaan päästä auttamaan Väylän tavoitteiden toteutumisessa. Hän toivoo Väylän tulevaisuuden olevan valoisa ja että yhdistys sekä sen ajamat asiat saisivat entistä enemmän näkyvyyttä.

Riitta-Elisa Juntunen

Varsinainen jäsen

Riitta-Elisa on ollut vuosien varrella mukana edistämässä kehitysvammaisten nuorten elämää, ja sanoo Väylän ajamien asioiden olevan tässä hetkessä erityisen tärkeitä. Hän lähti mukaan hallitukseen, koska kokee tärkeäksi olla mukana luomassa inhimillistä työelämää, jossa kaikkien ihmisten vahvuudet ja potentiaali saadaan esiin. 

Riitta-Elisa arvostaa Väylän verkostoitumista ja laaja-alaista yhteistyötä ja näkeekin Väylän tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia muun muassa yritysyhteistyöhön.

Simo Klem

Varsinainen jäsen

Simo tekee päivittäin töitä asiantuntijana kehitysvammaisten henkilöiden palkkatyön edistämiseksi ja haluaisi työelämän olevan tulevaisuudessa yhdenvertainen ja monimuotoinen. 

Väylä näyttääkin kehitysvammaisten henkilöiden palkkaamisessa Simon mielestä hyvää esimerkkiä muille ja hän haluaa olla tukemassa toimintaa hallituksen kautta. Hän toivoo, että jatkossa myös muut työnantajat noudattaisivat Väylän esimerkkiä ja näkisivät kehitysvammaiset ammattilaiset voimavarana.


Ilari Mikkilä

Varsinainen jäsen

Ilarille Väylän ajamat asiat ovat sydäntä lähellä. Hän näkee kehitysvammaiset henkilöt yhteiskunnan tärkeinä jäseninä ja ajattelee, että kaikilla ihmisillä pitäisi olla mahdollisuus itsensä elättämiseen ja itsensä toteuttamiseen myös työn kautta. 

Ilari lähti mukaan hallitukseen myös kiinnostuksesta yhdistystoimintaa kohtaan ja onkin oppinut paljon. Hän on iloinen, että koronan takia tehty toiminnan muutos onnistui hyvin ja Väylä pystyi jatkamaan arvokasta ja tärkeää toimintaansa. Tulevaisuudessa hän haluaisi nähdä järjestön kasvavan ja saavan töitä, tilauksia ja tukea ihmisiltä ja yhteisöiltä.

Susanna Saarvo

Varajäsen

Susanna on ollut mukana Väylän toiminnassa työvalmentajan ominaisuudessa aivan alusta asti. Hän oli mukana suunnittelemassa Väylää ennen sen perustamista ja toimi järjestön alkutaipaleella työhönvalmentajana yhdelle Väylän ensimmäisistä työntekijöistä. 

Susanna halusi jatkaa toiminnassa myös työpaikan vaihtamisen jälkeen. Hänelle on tärkeää olla mukana rakentamassa yhteiskunnan rakenteita sellaisiksi, ettei kukaan jää syrjään. Susanna kuvailee Väylää rohkeaksi edelläkävijäksi ja haluaisi nähdä toiminnan laajentuvan jatkossa myös muualle Suomeen.

Lue lisää

Ole osa muutosta - liity jäseneksi

Voit tulla mukaan vaikuttamaan Väylän toimintaan liittymällä yhdistyksemme jäseneksi.
Tule mukaan tekemään työelämästä yhdenvertaisempaa!