Myytti numero 1: Kehitysvammaiset eivät osaa tehdä töitä

Myytti numero 1: Kehitysvammaiset eivät osaa tehdä töitä

“Mitä on työ? Yksinkertaisimmillaan työ on jonkin tehtävän suorittamista. Tehtävä alkaa jostakin ja se päättyy johonkin, missä voidaan määritellä, että on tullut valmista. Toiset tehtävät tai työtehtävät vaativat enemmän aikaa ja pitkäjännitteisyyttä sekä keskittymistä kuin toiset, mutta yhtä lailla, työ on erilaisten tehtävien suorittamista.

Erilaisten tehtävien suorittaminen ihmisten elämässä alkaa jo hyvin varhaisessa lapsuudessa. Saamme ikään suhteutettuna sopivia tehtäviä, jotka suoritettuamme saamme haastavampia tehtäviä. Tehtäviä suoritettaessa opimme uusia taitoja. Jokainen ihminen, myös kehitysvammaiset, ovat koko elämänsä suorittaneet erilaisia tehtäviä varhaiskasvatuksessa, koulussa, opiskeluissa ja niihin kuuluvissa työharjoitteluissa. Koska työn tekeminen voidaan verrata erilaisten tehtävien määrätietoiseen suorittamiseen, voidaan tämän perusteella todeta, että kehitysvammaiset osaavat tehdä töitä ja työtehtäviä. He ovat harjoitelleet erilaisten tehtävien suorittamista niin kuin jokainen meistä. Uuden työn oppiminen on uuden tehtävän oppimista. Maailma on täynnä erilaisia töitä ja jokaisella meistä on erilaisia taitoja, joita voidaan hyödyntää työtehtävissä. Kaikkien ei tarvitse osata tehdä kaikkia tehtäviä, mutta jokaiselle löytyy työtehtäviä, joissa voi hyödyntää omia vahvuuksia. Vahvuudet tunnistamalla löydetään kaikille töitä. Näin ollen voimme murtaa myytin, että kehitysvammaiset eivät osaa tehdä töitä.”

- Riikka Ahonvala, puheenjohtaja (vuosi 2021), Väylä ry / 23.8.2021