Myytti numero 3: Kehitysvammaiset eivät voi tehdä palkkatöitä, koska he saavat yhteiskunnalta tukia

Myytti numero 3: Kehitysvammaiset eivät voi tehdä palkkatöitä, koska he saavat yhteiskunnalta tukia

“Yhteiskunta ja sen sosiaaliturva tukee ihmistä tarpeen vaatiessa koko hänen elinkaarensa ajan, eli niin sanotusti vauvasta vaariin. Valtaosa ihmisistä saa jossain elämänsä vaiheessa jotain yhteiskunnan tukea, etuutta tai palvelua. Monet saavat useita tukia ja myös pitkäaikaisesti. Ensimmäinen henkilöä koskeva tuki on yleensä lapsilisä ja sen jälkeen tuet muuttuvat tarpeen ja elämäntilanteen mukana.

Tukien tai etuuksien saaminen ei tarkoita, etteikö niitä saavilla henkilöillä olisi yhdenvertaisia oikeuksia muiden ihmisten kanssa. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksenkin mukaan jokaisella on oikeus työhön. Tämä totta kai koskee myös kehitysvammaisia. Yhteiskunnan tukien tarkoitus ei ole evätä keneltäkään mahdollisuutta tai oikeutta työntekoon; tarkoitus on turvata toimeentulo silloin, kun työtä ei ole, sitä ei ole mahdollisuutta tehdä, tai esim. työkyky on heikentynyt. Tukien tai etuuksien saaminen ei siis ole este työnteolle. Toki työnteko ja tulojen saaminen saattavat vaikuttaa joidenkin etuuksien määrään, tai jos tuloja on paljon, joku etuus saattaa lakata kokonaan. Yhteiskunta haluaa tukea niiden henkilöiden työntekoa, joiden työ- tai toimintakyky on heikentynyt. Esimerkiksi yksi Kelan vammaisetuuksien tarkoituksista on tukea vammaisen tai pitkäaikaisen henkilön selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, osallistumista työhön tai opiskeluun.

Eli myytti on kumottu.”

- Pia Kankare, erikoissuunnittelija/êspecialplanerare, Kela, Etuuspalvelujen lakiyksikkö, vammaisetuusryhmä ê FPA, juridiska enheten för förmånstjänster, gruppen för handikappförmåner / 20.9.2021