1.3.2023 / Korona takana, kasvua edessä!

Vuosi 2022 oli Väylälle kasvun vuosi! Pandemia-aikojen selviytymisestä päästiin vihdoin siirtymään hallitun kasvun toteuttamiseen.

Saimme uusia upeita asiakkuuksia ja pääsimme toteuttamaan Väylän suurimpia tilaustöitä. Näihin kuului muun muassa Suomalaiselle Kirjakaupalle toteutettu lähes tuhannen kappaleen tuoteperhe-kokonaisuus, Pentikille valmistetut 3500 kappaletta vastuullisia Väylä-kangaskoreja ja AddSecurelle aloitettu turvapuhelinten puhdistus- ja pakkaustyö. Näiden isojen työtilausten avulla pääsimme vuoden aikana muuttamaan isompiin toimitiloihin, palkkasimme lisää henkilökuntaa ja laajensimme työtoimintakeskusten kautta työskentelevien keikkalaistemme työmahdollisuuksia.

Vaikka Väylä on voittoa tavoittelematon järjestö, elinkeinotoiminnan harjoittaminen on silti järjestön elinehto ja välttämätöntä jatkuvan toiminnan mahdollistamiseksi. Väylä toimii avoimilla markkinoilla muiden palveluntuottajien ja tuotteiden valmistajien rinnalla, ja osoittaa toiminnallaan että kehitysvammaisten työntekijöiden tarjoama työpanos on merkittävä ja kannattavaa yritysten toiminnalle. Elinkeinotoiminta mahdollistaa myös Väylän arvoille ja teemoille näkyvyyttä asiakasyritysten kautta. Yritykset viestivät kehitysvammaisten ihmisten työllisyyteen liittyvistä teemoista omissa verkostoissaan, mihin Väylä tarjoaa heille tukea ja materiaalia.

Niin upeaa kun kasvanut työmäärä onkin, se on tarkoittanut myös kasvanutta tarvetta projektien hallintaan ja resurssointiin. Viime vuoden aikana otimme käyttöön työnhallintajärjestelmä Mondayn, jota kehitetään jatkuvasti muun työn ohella. Työntekijöillemme muutos on näkynyt niin, että jokainen työntekijämme kirjaa itsensä tietokoneella järjestelmään aloittaessaan työtehtävän ja merkitsee lopettaessaan valmistamansa kappalemäärän. Vakituiset työntekijät hyödyntävät myös järjestelmään luotuja työkortteja, joista he näkevät kullekin päivälle suunnitellut työtehtävänsä. Työntekijät ovat kokeneet järjestelmän käytön hyvänä, se tekee näkyväksi tehdyn työn ja antaa uusia mahdollisuuksia oman työn hallintaan. Kehittämistyössä painottuvat selkokielisyys ja helppokäyttöisyys.

Vuoden vaihteessa päädyimme jättämään verkkokaupan toistaiseksi tauolle. Kasvaneet tilausmäärät yritysten tilaustöiden osalta tarkoittivat sitä, että resursseja ei enää riittänyt tarvittavissa määrin verkkokaupan ylläpitoon ja uusien tuotteiden valmistamiseen. Tauon aikana pohditaankin verkkokaupan jatkomahdollisuuksia ja suuntaa tulevaisuudelle.

Nyt alkuvuodesta 2023 järjestö kasvaa myös työntekijämäärän osalta, kun avasimme haun tuotantotyöntekijän/tiiminvetäjän tehtävään. Tehtävä on järjestössä uusi ja onkin hauskaa nähdä millaisia muutoksia se tuo tullessaan! Tiiminvetäjä tulee työskentelemään muiden työntekijöiden rinnalla tuotannossa, mutta myös tukemaan työntekijöitä pulmatilanteissa ja tehtävästä toiseen siirtyessä.

Alkanut vuosi näyttää Väylän silmiin valoisalta. Töitä on jo tässä vaiheessa vuotta tiedossa pitkälle, mikä tarkoittaa että kehitysvammaisten työntekijöidemme työpaikat ovat nyt paremmin turvatut kuin vuosiin. Siitä valtava kiitos kaikille asiakkaillemme, jotka ovat meitä tilauksillaan tukeneet yli vaikeiden vuosien!