Vaikuttaminen

Väylän tavoitteena on, että tulevaisuudessa jokainen kehitysvammainen ihminen saa tekemästään työstä asiallisen palkan. Tämä tavoitteemme on valtavan tärkeä niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla, sillä tällä hetkellä jopa 97-98% kaikista kehitysvammaisista työikäisistä ihmisistä Suomessa on palkkatyön ulkopuolella. Meillä työskentelevät ammattilaiset todistavat joka päivä että muutos on mahdollinen. Alta löydät taustaa tilanteelle sekä tietoa keinoista joilla tavoitteeseemme pyrimme.


Mikä kehitysvammaisten työllisyystilanteessa on pielessä?

Suomessa on 25 000 työikäistä kehitysvammaista ihmistä, joista tuhannet työskentelevät päivittäin palkatta. Palkkatöissä heistä on vain 2-3%.

Palkatonta työtä kutsutaan muun muassa työtoiminnaksi, avotyöksi tai tuetuksi työtoiminnaksi. Yhteistä kaikille palkattoman työn muodoille on, että kyseessä on oikea työ oikeilla työpaikoilla, tai yrityksille tehdyt alihankintatyöt työkeskuksissa, joista ei makseta tekijöille palkkaa. Työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät, mutta työntekijä ei ole oikeutettu työterveyshuoltoon, palkallisiin lomiin tai sairaslomiin, eikä hänelle kerry työeläkettä. Työtoiminnasta kunta voi maksaa työosuusrahaa 0-12€/osallistumispäivä, keskimäärin työosuusraha on 7 euroa päivässä. Työosuusrahasta vähennetään mahdollinen lounasmaksu, joten joissain tilanteissa työntekijä saattaa päätyä maksamaan siitä että saa tehdä töitä.

Kehitysvammaisen henkilön tekemästä työstä on maksettava asiallinen palkka. Mitään estettä tähän ei ole, kysymys on asenteista ja tahdosta. Työn teettäminen kehitysvammaisella henkilöllä palkatta on eettisesti väärin ja YK:n vammaissopimuksen vastaista, sekä vastoin ihmisoikeuksien toteutumista. Lisäksi se rikkoo työlainsäädäntöä, sosiaalihuoltolakia ja yhdenvertaisuuslakia.


Mitä Väylä tekee asian muuttamiseksi?

Me Väylällä muutamme kehitysvammaisten henkilöiden työllisyystilannetta monin eri keinoin. Työllistämme kehitysvammaisia ammattilaisia ompelu-, pakkaus- ja kokoonpanotehtäviin, minkä lisäksi tarjoamme kokemusasiantuntijan puheenvuoroja ja työnantajan näkökulmaa aiheeseen. Olemme käyneet työntekijöiden kanssa kertomassa kokemuksistamme ja työllistämisestä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa työvalmentajien koulutuksista kunnan budjettineuvotteluihin ja juhlaseminaareista työ- ja elinkeinoministeriöön.

Käytännön toimenpiteistä ja toiminnastamme voit lukea lisää järjestömme toimintasuunnitelmasta ja -kertomuksesta sekä strategiasta sivulta Väylä ry.

Lue lisää

Ole osa muutosta - liity jäseneksi

Voit tulla mukaan vaikuttamaan Väylän toimintaan liittymällä yhdistyksemme jäseneksi.
Tule mukaan tekemään työelämästä yhdenvertaisempaa!